Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDEN.
remplit tout votre être, ce
sont ces visions qui se pré-
sentent à votre vue intérieure,
c'est ce besoin irrésistible
qui vous force à dire, à
peindre, à chanter ce que
vous sentez." ,,Tout cela ne
me dit pas grand'chose.
Après cela, il se peut que
vous ayez la vocation, que
vous ayez du génie. Vous
avez je ne sais quel air qui
me le fait croire. Revenez
dans huit jours; on verra
ce qu'on pourra faire." La
semaine suivante l'affaire était
faite.
geheel vervult, het zijn die
visioenen, die voor het oog
des geestes opdoemen, het is
die onweerstaanbare drang,
die iemand dwingt om te
zeggen, te schilderen, te be-
zingen, wat hij gevoelt."
„Dat maakt me niet veel
wijzer. Nu, het kan wel mo-
gelijk zijn, dat u de ware
roeping, dat u genie bezit.
U heeft iets, dat me dit doet
gelooven. Kom over acht
dagen eens terug; we zullen
zien, wat er mee te doen is."
De volgende week was de zaak
in orde.
181.
Qu'est-ce que [c'est que] la vé-
rité? Qu'est-ce que veut dire
ce mot?
Qu'importe, puisque nous ne la
cherchons pas.
Qu'est-ce à dire ? Vous ne savez
pas ce que vous dites.
Je sais ce que je dis. On cherche
la vérité en théorie, on ne
la met pas en pratique. On
trompe et on est trompé.
A quoi bon alors chercher
la vérité? Pourquoi faire?
A quoi sert-elle?
Vous êtes insupportable avec
votre pessimisme. On cherche
la vérité, comme on cherche
l'idéal. Qui est parfait? Et
qui ne voudrait l'être?
Wat is waarheid? Wat wil dat
woord zeggen?
Wat komt het er op aan; we
zoeken ze immers niet.
Wat moet dat beduiden? U
weet niet, wat u zegt.
Ik weet wel, wat ik zeg. Men
zoekt de waarheid theoretisch,
doch men brengt ze niet in
practijk. Men misleidt en
wordt misleid. Waartoe dan
de waarheid gezocht? Wat
zal men er mee doen ? Waar-
toe dient ze?
U is onverdraaglijk met uw
zwartgalligheid. Men zoekt de
waarheid, evenals men een
ideaal zoekt. Wie is volmaakt?
En wie zou het niet willen
wezen ?