Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
BETREKKELIJKE VOORNAAMWOORDEN.
145
Monsieur, s'il vous plaît?* (Par-
don, monsieur.)
Je suis à vous.
Elle est à moi.
Toutt à vous, Marie
Toute § à vous, Marie'®.
'Un maître américain à ses
élèves :] Voilà quelle est mon
opinion: vous n'êtes, pas
obligés de Tadopter; mais
tâchez d'en avoir une qui
soit à vous ** et de savoir
pourquoi ft-
Le pauvre homme n'a plus la
tête à lui
Le' chapeau à mon oncle {fam.).
Il a retrouvé
à lui.
un ancien ami
Mijnheer, als 't u belieft? (Ex-
cuseer, mijnheer.)
Ik ben dadelijk tot uw dienst.
Zij behoort mij toe (is mij toe-
gedaan).
Geheel de uwe, Marie.
Uwe Marie.
"Een Amerikaansche onderwij-
zer tot zijn leerlingen:] Dat
is mijn meening: gij zijt niet
verplicht die over te nemen;
maar streeft er naar, een zelf-
standige meening te verkrijgen
en te weten waarom.
De arme kerel is heelemaal in
de war.
Ooms hoed (de hoed van oom,
fam. oom zijn hoed).
Hij heeft een oud (vroegeren)
van
hem
weerge-
II y va de notre bonheur à tous
deux.
Dieu, notre père à tous.
La terre, notre mère à tous.
Voilà votre manie, à vous
autres femmes, de vouloir
tout exagérer.
Il a traduit ce livre très bien.
Malheureusement il y a mis
du sien (de son crû, ou
cru) aussi.
Il a fait des siennes.
vriend
vonden.
Ons beider geluk staat op het
spel.
God, ons aller Vader.
De aarde, ons aller moeder.
Dat is nu eenmaal uw aard,
gij vrouwen, alles te willen
overdrijven.
Hij heeft dat boek zeer goed
vertaald. Ongelukkig heeft hij
er nog wat van zijn eigen
vinding bijgevoegd.
Hij heeft [zijn gewone] domme
streken uitgehaald.
* Wordt gezegd, hetzij om de aandacht te wekken van iemand, wiens
naam men niet kent, en die ergens mee bezig is, hetzij in den zin van:
Wat blieft u? Wat verlangt u? (Passy)
t Beleefdheidsformule. § Uitdrukking der genegenheid.
** Eng. Try to have an opinion of your own and to knoio the reason
zvhy. Evenzoo: fat uue viaison a moi, ik bezit een eigen huis, I have
/z house of my own.
j-f Paul Passy, LHnstriiction primaire aux Etats-Unis, p. 102.
STORM, Fransche Sprcekotfeningen. 2e druk. 10