Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
10(i
TELWOORDEN.
don, famille ne viennent
qu'en seconde ligne (n'ont
qu'une importance secon-
daire). Il se relèvera encore,
pour confondre ses calomnia-
teurs. Rira bien qui rira le
dernier.
eerst in de tweede plaats in
aanmerking (zijn slechts van
ondergeschikt belang). Hij zal
zich er nog wel weer bovenop
werken, om zijn lasteraars
te beschamen. En, wie het
laatst lacht, lacht het best.
100.
Dites donc, mon cher, savez-
vous le russe?
Je n'en sais pas le premier mot.
J'aurais bien besoin de le sa-
voir pour mes affaires, mais
on dit que les commence-
ments sont si rudes. Comme
toujours, il n'y a que le pre-
mier pas qui coûte.
Vous croyez ça, vous?
Tout le monde le croit.
Eh bien, tout le monde se
trompe, et vous tout le pre-
mier. J'ai commencé un cours
pratique de russe. Eh bien,
le commencement n'est rien.
La première leçon, la deu-
xième , la troisième, ça va
encore ; on apprend les lettres,
la prononciation; c'est difficile,
mais cela s'apprend par la
pratique. La quatrième jus-
qu'à la dixième leçon com-
prend les déclinaisons; figurez-
vous, six ou sept cas! Atten-
dez, ce n'est rien encore. Ce
n'est que quand vous en êtes
à la trentième ou à la qua-
rantième leçon, au verbe, que
commencent les vraies diffi-
cultés. Il y a presque une
conjugaison différente pour
Zeg eens, mijn waarde, ken
je Russisch?
Ik ken er geen woord van (geen
iota van). Ik zou het voor
mijn zaken wel zeer noodig
hebben, maar men zegt, dat
de beginselen zoo moeielijk
zijn. Zooals altijd, is ook hier
alle begin moeielijk.
Geloof je dat?
Iedereen gelooft het.
Nu, dan heeft iedereen het mis,
en jij in de eerste plaats. Ik
ben aan een praktischen cur-
sus voor het Russisch begon-
nen. Nu, het begin beteekent
niets. Bij de eerste, de tweede
en de derde les gaat het nog;
men leert de letters, de uit-
spraak; 't is moeielijk, maar
dat komt met de oefening.
De vierde tot de tiende les
bevat de verbuigingen; ver-
beeld je eens, zes of zeven
naamvallen! Maar wacht even,
dat is nog niets. Eerst als
men aan de dertigste of aan
de veertigste les is, aan het
werkwoord, dan beginnen de
groote moeielijkheden. Er is
bijna voor elk werkwoord
een verschillende vervoeging;