Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
10(i TELWOORDEN.
ils ont dansé un pas de deux
très élégant sur la glace.
Patinez-vous tous les jours?
Sinon tous les jours, du moins
tous les deux jours ou tous
les trois jours, tant qu'il y a
de la glace.
Dans huit jours (d'aujourd'hui
en huit) ou dans quinze jours
(d'aujourd'hui en quinze) les
deux frères comptent partir
pour l'Angleterre et l'Alle-
magne [pour] prendre part
aux courses de patins.
Combien de temps vont-ils rester?
Une semaine ou une dizaine de
jours ; une quinzaine de jours
tout au plus. Peut-être qu'ils
n'iront qu'en Allemagne; alors
ils reviendront peut-être dans
une huitaine Plus tard ils
iront probablement aussi en
Amérique.
Le vapeur (bateau [à vapeur]) *
part tous les huit jours,
n'est-ce pas?
Tous les mardis, je.crois; et il fait
la traversée en dix ou douze
jours.
Ils reviendront dans six mois?
Oh non, ils resteront là une
année à peu près (près d'un
an) ; ils feront des excursions,
et ils ne reviendront que dans
quinze mois ou dans un an
et demi (dix-huit mois).
sen reden met hun beiden;
ze hebben op het ijs een zeer
sierlijken Pas de
Rijdt u alle dagen ?
Zoo al niet alle dagen, dan toch
ten minste om den anderen
dag of om den derden dag,
zoolang er ijs is.
Over acht dagen (van daag over
acht dagen) of over veertien
dagen (van daag over veertien
dagen) denken de beide broe-
ders naar Engeland en Duitsch-
land te vertrekken om deel te
nemen aan de hardrijderijen.
Hoe lang zullen ze wegblijven?
Ongeveer acht of tien dagen;
hoogstens een veertien dagen.
Mogelijk zullen ze alleen naar
Duitschland gaan; dan zullen
ze misschien over ongeveer
acht dagen terugkomen. Later
zullen ze waarschijnlijk ook
naar Amerika gaan.
De [stoom] boot vertrekt immers
om de acht dagen ?
Eiken Dinsdag, geloof ik; en ze
is in tien of twaalf dagen over.
Komen ze over een halfjaar terug?
O neen, ze zullen er omstreeks
een jaar blijven; ze zullen
uitstapjes doen, en eerst over
vijftien maanden of anderhalf
jaar terugkomen.
* Voor bateau à vapeur wordt, zooals bekend is, ook Ie vapeur (bl. 49)
gezegd. In de omgangstaal wordt misschien nog vaker bateau gebruikt, als
er geen verwarring door ontstaan kan.