Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
8{; VERGF.LIJKING.
waters hebben diepe gronden. Het betere is de vijand van het
goede. Van twee kwaden moet men het minste kiezen. Het ergste
is, dat men niet altijd weet, wat het ergste is. Meestal is er
niet de geringste moeielijkheid. Geen erger blinde, dan die niet
zien wil. Geen erger doove, dan die niet hooren wil.
Dit boek is goed, maar het andere is veel beter; koop het,
dat is beter. Dat is het beste, wat gij kunt doen. Ik vind ze
allebeide even a) slecht. Dit is misschien iets minder slecht. Ik
neem het bij gebrek aan beter i^). Ik moet er mij mede behel-
pen c). In het ergste geval d) zal ik er mijn geld bij inschieten e);
ik zal tien franc armer zijn, en de boekhandelaar zal tien franc
rijker wezen.
De kleinste der beide zusters is de oudste; de grootste is de
jongste en de schoonste. Men kan onmogelijk/) een fraaier kopje,
een schooner gelaat, een fraaiere leestmooier handen en
voeten zien. Wie is de oudste van u beide, gij of uw broeder?
Mijn broeder is een jaar ouder dan ik, maar ik ben een hoofd
grooter dan hij.
De berk is de schoonste boom, dien wij in ons land hebben.
Ik heb berken genoeg, maar ik wenschte wel wat meer pijn-
boomen en dennen te hebben. Hoe meer ik u hoor, hoe minder
ik u begrijp. U wil het schoonere opofferen, om het minder
schoone te hebben? Men is nooit tevreden met wat men heeft.
Hoe meer men heeft, des te meer wil men hebben.
Hoe gaat het met de zieke? Men vertelde gisteren, dat ze
hoe langer hoe erger werd, maar ze wordt hoe langer hoe beter;
evenwel heeft ze weinig eetlust. Ze eet niet meer dan 2) een
vogeltje [eet]. Ze heeft slechts een kuikentje gegeten. Heeft ze
een heel kuikentje opgegeten ? Dat is reeds veel in één keer j),
ten minste voor een zieke. Als ze niet ziek was, zou ze [wel]
meer dan {) een kuiken eten.
a) Even, également. b) bij gebrek aan beter, faute de mieux. c) ik
moet er mij mede behelpen, c'est un pis aller. d) in het ergste geval,
au pis aller. e) erbij inschieten, en être pour. f) men kan onmogelijk,
il est impossible de (voor het bijwoord „onmogelijk" is in het Fransch geen
term aanwezig;. g') de leest, la taille. h) ik wenschte wel wat ... te
hebben, je voudrais. i) meer dan (in vergelijkingen), plus que; (voor
het aanduiden van hoeveelheden) plus de. j) in één keer, en une fois.