Boekgegevens
Titel: Beredeneerd verslag omtrent den toestand van het Gymnasium te Dordrecht over het jaar 1886
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé van Oud-Alblas, 1887
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8219
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201884
Onderwerp: Onderwijs: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Trefwoord: Leerplannen, Schoolboeken, Gymnasia, Dordrecht, Verslagen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beredeneerd verslag omtrent den toestand van het Gymnasium te Dordrecht over het jaar 1886
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
Behalve eene grove verstoving der orde door een der leerlingen op
liet einde des jaars, — welk misdrijf door den Eector zeer gestreng
en door Curatoren zeer ernstig werd behandeld, — gaven de leerlin-
gen over het algemeen reden tot tevredenheid.
Gezien art. 4 aJ. 2 der Verordening, hebben Curatoren aan R. En-
gel, uit Breda, vergunning verleend om in December toelating-
examen te doen voor de tweede klasse, en bij niet-slagen voor de
tweede, voor de eerste. Tot de eerste klasse is hij toegelaten.
Het onderwijs in de Gymnastiek werd, als ten vorigen jare, in de
bestaande inrichting voor Gymnastiek aan de laagste vier klassen
gegeven.
De Bibliotheek werd vermeerderd met eenige exemplaren van
klassieke schrijvers en een paar Fransche boeken.
Voor het Kabinet van Natuurlijke Historie werden enkele voorwer-
pen aangekocht.
De meubelen en leermiddelen werden, zoo noodig, vermeerderd en
alle in goeden staat gehouden.
De Speelplaats voldeed door de aangebrachte verbetering aan hare
bestemming.
De Heer J. J. Doesburg, leeraar in de Geschiedenis, enz., promo-
veerde op 31 Maart tot Docter in de Nederlandsche letterkunde met
een proefschrift: „ de loordiny van den vrede van Utrecht", en ontving,
op voordracht van Curatoren en gunstig advies van den Inspecteur,
van den Gemeenteraad eene jaarlijksche verhooging van salaris ad
ƒ 100.—.
Het programma 1886—87 werd verrijkt met eene bijdrage van
Dr. J. J. Doesburg : „ de oorzaken van dén Spaanschen Successie-
oorlog."