Boekgegevens
Titel: Bijvoegsel tot de Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen: een rekenboekje voor de hoogste klasse
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1880
10e dr; 1e dr.: 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8178
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201873
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijvoegsel tot de Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen: een rekenboekje voor de hoogste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
52. De basis van een rechthoekigen driehoek is 8
D. M. 5 M., de opstaande zijde 9,7 D. M. Hoeveel
bevat deze driehoek?
53. Vaneenscherphoekigendriehoekis de basisl2,5
M. en de hoogte 10,2 M. Hoe groot is zijne oppervlakte ?
54. ïeeken een stomphoekigen driehoek ABC zoo-
danig, dat AB de basis is en B de stompe hoek. Ver-
leng nu de basis aan den kant van den stompen hoek,
en trek uit C eene loodlijn daarop. Hoeveel opper-
vlakte heeft deze driehoek , wanneer AB = 22 c. M. en
de loodlijn = 5K c. M. is?
55. De oppervlakte van een driehoek is 108 d. JP.
en de basis i,2 M. Hoe groot is de loodlijn of hoogte ?
5G. De driehoek ABC heeft eene oppervlakte van
336 M^ De basis AB is = 28, de zijde AC = 26 en
BC = 30 M. Hoe lang is nu de loodlijn, die uit C
op de basis valt?
En wanneer BC nu eens de basis ware, hoe lang
zoude dan de loodlijn zijn, die uit A daarop kan ge-
trokken worden?
Hoe groot is eindelijk eene lijn, die uit Bloedrecht
op AC getrokken wordt?
57. Er zijn twee gelijkvormige driehoeken. De ba-
sis van den eersten is 8 M. lang, en zijne oppervlakte
24. M^; de basis van den tweeden driehoek is 16 M.
Hoeveel oppervlakte heeft de tweede driehoek?
58. Een rechthoek is 26 d. M. lang en 21 d. M. breed.
Een driehoek, die aan dezen reciithoek gelijk is, heeft
eene basis van 42 d. M. Bereken nu de hoogte van
den driehoek.