Boekgegevens
Titel: Bijvoegsel tot de Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen: een rekenboekje voor de hoogste klasse
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1883
11e dr; 1e dr.: 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201872
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijvoegsel tot de Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen: een rekenboekje voor de hoogste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT
VOOR DÈN EERSTEN DRUK.
Gelijk de titel aanduidt, behoort deze Verzameling van
opgaven bij mijne Handleiding by het onderwijs in de
\ormleer, en bevat dus ook alleen zoodanige voorstellen,
als in den regel door alle leerlingen der hoogste klasse
kunnen opgelost worden. Bij de classicale behandeling
van de verschillende onderdeelen der Vierde Af deeling
kan men hun deze boekjes in handen geven en ze met
hen doorwerken, zooals dit met gewone rekenkundige
voorstellen, die aan het bord opgegeven worden, door-
gaans plaats heeft. Menig onderwijzer zal daarbij dan
tevens gelegenheid vinden om er opgaven bij te voegen,
die genomen zijn uit hetgeen den kinderen in zijne woon-
plaats bijzonder bekend is, of dat eene eigenaardigheid
is van het bedrijvige leven in den naasten omtrek.
Men vordere vooral van de leerlingen, dat zij hij de
bewerking dezer opgaven de daarbij behoorende figuren
op de lei teekenen; iets dat hun, na het vroeger onder-