Boekgegevens
Titel: Bijvoegsel tot de Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen: een rekenboekje voor de hoogste klasse
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1883
11e dr; 1e dr.: 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201872
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijvoegsel tot de Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen: een rekenboekje voor de hoogste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
52. De basis van eeu rechtlioekigen driehoek is 8
D.M. 5 M., de opstaande zijde 9,7 D.M. Hoeveel
1\P. bevat deze driehoek?
53. Van een scherphoekigen driehoek is de basis 12,5
M. en de hoogte 10,2 M. Hoe groot is zijne oppervlakte?
54. Teeken een stomphoekigen driehoek ABC zoo-
danig, dat AB de basis is en B de stompe hoek. Ver-
leng nu de basis aan den kant van den stompen hoek,
en trek uit C eene loodUjn daarop. Hoeveel opper-
vlakte heeft deze driehoek , wanneer AB = 22 c.M. en
de loodlijn = 56 c.M. is?
55. De oppervlakte van een driehoek is 108 d.M^.
en de basis 1,2 M. Hoe groot is de loodlijn of hoogte?
56. De driehoek ABC heeft eene oppervlakte van
336 M^ De basis AB is = 28, de zijde AC = 26 en
BC = 30 M. Hoe lang is nu de loodlijn, die uit C
op de basis valt?
En wanneer BC nu eens de basis ware, hoe lang
zoude dan de loodlijn zijn , die uit A daarop kan ge-
trokken worden?
Hoe groot is eindelijk eene lijn, die uit B loodreciit
op AC getrokken wordt?
57. Er zijn twee gelijkvormige driehoeken. De ba-
sis van den eersten is 8 M. lang, en zijne oppervlakte
24 M'.; de basis van den tweeden driehoek is 16 M.
Hoeveel oppervlakte heeft de tweede driehoek?
58. Een reciithoek is 26 d.M. lang en 21 d.M. breed.
Een driehoek, die aan dezen rechthoek gelijk is, heeft
eene basis van 4-2 d.M. Bei'eken nu de hoogte van
den diiehoek.