Boekgegevens
Titel: Bijvoegsel tot de Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen: een rekenboekje voor de hoogste klasse
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Breda: Broese & Comp, 1883
11e dr; 1e dr.: 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201872
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijvoegsel tot de Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen: een rekenboekje voor de hoogste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
36. Op eene ruimte van 4,2 M. lengte en 3 M. breedte
wil rnen 70 H.L. aardappelen bergen; hoe hoog zullen
deze daar liggen ?
37. Op eene speelplaats, die 8,7 M. lang en 5,2 M.
breed is, brengt rnen 50 kruiwagens vol zand. Hoe
hoog zal dit zand daar in het eerst liggen, wanneer
een arbeider tienmaal over een M^ moet kruien?
38. In een oliebak, die 50 c.M. in 't vierk. i.s,
waren 120 L. olie. Hoeveel is er uit verkocht, wan-
neer de olie 16 c.M. lager staat?
39. Bereken de oppervlakte of de grootte van al de
vlakken van een kubus, die 8 c.M. lang, breed en
hoog is.
40. Een bak, die 1 M. lang, 4 d.M. hoog en 5
d.M. breed is, zal van binnen geverfd worden. Op
hoeveel d.M^. moet de verver rekenen?
41. De drie afmetingen van een sigarenkistje zijn:
26 c.M., 14 c.M. en 7,5 c.M. Hoeveel zulke kistjes
kan men bergen in eene ruimte van 1 M'. 365 d.M'.?
III. Soortelijk gewicht.
42. Hoeveel weegt een d.L. zuiver water? Hoeveel
een H.L., een c.L.? Hoeveel 26 L. en 2 d.L.?
43. Het soortelijk gewicht van lijnolie is 0,953.
Hoeveel verschil in zwaarte is er tusschen 3,75 H.L.
olie en even zooveel water?
44. Een blok marmer is 0,75 M. létng, 0,55 M. breed
en 0,45 M. hoog; hoe zwaar is het, wanneer het soor-
telijk gewicht van marmer op 2,71 gerekend wordt?