Boekgegevens
Titel: Hochdeutsche Sprachlehre für Niederländer
Auteur: Spruyt, H.C.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1877
2. verb. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201851
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hochdeutsche Sprachlehre für Niederländer
Vorige scan Volgende scanScanned page
79 -
fcü bem ^eïeiDiger nicht grollen. Men moet niet boos, vertoornd zijn
nicht jüriien.
op een beleediger.
Men hielp mij^ bij het werk.
ift (ber Xienft, bie iBohnung) ge* Men heeft mij den dienst, de wonin,
fünbigt.
^ie hnlbigen bem ^önig.
3ch tanfche bir (auf bich) mit trnnfenem
Cbï
(Sinem Sefeiiben ïenchten.
Bo nahte mcuie ^eete bem am ^teuj Zoo nacierde mijn ziel den aan't kruis
opgezegd.
Zij huldigen den koning.
Ik luister naar u met een dronken oor.
Iemand, die leest, bijlichten.
(S e ft 0 r b e n e n.
(Sr [chabet mir.
Unrecht leiben [chmeichett großen Seelen.
Xie äWntter ftencrt ober mehrt bem
Änaben.
DÜZan fann ihm nicht tränen.
gestorvene.
Hij benadeelt mij.
Onrecht te lijden is streelend voor
groote zielen.
De moeder beteugelt de knapen.
Men kan hem niet vertrouwen.
(Sr trc^t ber ^atte gïeich bem Varen. Hij trotseert de koude even als een
beer.
Xie Dïebet meichen (wor) ber ^onne. De nevels wijken voor de zon.
(Sr minfte mir.
^iJtan gïüdmü:ifchtc ihm feiner Ver=
ïobnng.
Hij wenkte mij.
Men wenschte hem geluk met zijn
verlooving.

2) l^iele tntranfitiüe herben nut ben trennbaren fartifeln: ab, an,
auf, auö, bet, ein, entgegen, nad), ob, unter, 'oox, jn, einige mit
cnt nnb aüe mit njibcr^); 5. ab()elfen, abfagen, anfangen, an-
liegen, auflauern, anfmarten, aufpaffen, anön}eid)en, beifommen, bei«
pflichten, beimo^nen, ein^eijen, entgegenfommen, nad)arten, nad)fommen,
nacheifern, nad)^ängen, na^feben, obliegen, unterliegen, tjorarSeiten^
üorbeugen, üorfte^en, 3n)el)en, snfi-(3en, juftcj^en, jnfpredjen, miberfprec^eu^
miberftreben, entfagen, entfpred)en. — Itud):'begegnen, erliegen, gebieten.
Een kwaad herstellen, verhelpen.
Afstand doen van het kwade.
Iemand aanhangen.
Iemand smeeken iets te doen.
•v^inem Uebel abhelfen.
\ Xem Vöfen abfagen.
iSinem anhangen.
Sinem antiegen etmas su thun.
(Sinem auflauern.
(Sinem aufmarten.
(Siner Gelegenheit anfpaffeii.
3Ehm ift nif^t beijufommen.
pflichte feiner 3!Keinung bei.
(Siner 9lerfammlung beimobnen.
Sinem einheilen.
(Sinem nadjarten.
Siner $flid)t nacbfo.nmen.
(Sinem nacheifern,
©einen ©etanfen nachhängen.
(Siner ®ache obliegen.
(Siner 2aft unterliegen.
Sinem verarbeiten.
(Siner «Sache vorbeugen.
Op iemand loeren.
Iemand bedienen, iemand zijne op-
wachting maken.
Op een gelegenheid wachten.
Men kan geen vat op hem krijgen.
Ik ben het met hem eens.
Een vergadering bijwonen.
Iemand het hoofd warm maken, op-
stoken.
Aarden naar iemand.
Zich van een plicht kwijten.
Iemands voetspoor volgen.
Zijne gedachten volgen.
Zich met vlijt aan een zaak wijden.
Onder een last bezwijken.
Iemand voor zijn bij het werk.
Iets voorkomen.
roibctlcgen regiert ben ^Iccuf.: Sinen luiberlegen.