Boekgegevens
Titel: Hochdeutsche Sprachlehre für Niederländer
Auteur: Spruyt, H.C.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1877
2. verb. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201851
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hochdeutsche Sprachlehre für Niederländer
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 117 -
tem a}Jufter tiefer SSJctter fint gcbiibct:
immenfliih, met name. eigentlich, eigenlijk,
gelegentlich, bij gelegenheid. gepiffentli^, opzettelijk,
cffenttich, openlijk. n. a. m.
lic^ bercirtt ben Umlaut, tnenn eë l^inter Sttjectioen unt geai51)n=
lid), menn eê t)inter gubftantiten fte^t; j- männlich, »äterlich. §0(6(ich
= zakelijk, fächlidl = onzijdig.
Semertungen. ®ic ahleitnngen auf tid) tönnen int attgemeinen eben fo
wenig wie bei un« 3n bi ei Du en bejeichueu. ■Jtau fagt wohI= fürfiliche
^Prad>l, ein »äterlichcr Diatb, aber wobt nidit: bet fürfiliche SBagen, (für
ber SBagen be« gürfteu), bie ftaatlichen 3iitereffcu jc.
5. ig. ÏDïittelft tiefer Siibung bilbet tie beutfd)e Sprache ciele 21 b =
jectice ucn 3lbcer6ien ber ^^^ CrteiS^). ß. 23.
bie bortige Schule, de gindsche school; de school, die daar is.
ba« bafige ïbeater, de schouwburg, die daar is.
ber hiefigc Sürgermeifter, de burgemeester alhier.
bet geptige Unfall, de ramp van gisteren.
feine balbige älnhmft, zijn spoedige aankomst.
ba« bie«feiiige (jenfeitige) Ufet, de oever aan deze (gene) zijde.
fein feitberiger ÉSo'niort, de plaats, waar hij sedert dien tijd woont.
ba« biêbetige SBetter, het weer, dat wij tot nu toe hadden.
ter nachbetige Söiiig »on de latere koning van S.
ein nochmaliger SBefuch '), een herhaald bezoek (het 2e).
feine einfüge SBiebetfunft, zijn latere terugkomst.
ein einftroeiliget ®dieiu, een voorloopige kwitantie.
bic obigen SRegetn, de bovenstaande regelen.
meine fonftigen ©efchäfte, de bezigheden, die ik buitendien nog heb.
tie etwaigen @d»wietigtciten, de mogelijke moeilijkheden,
bet jeßige ©efchmad, de hedendaagsche smaak,
ter morgeube (morgige) 2ag, de dag van morgen, de volgende dag.
tie lange Selagetung unb eiibliche erobcrung ber ®tabt, de lange belegering en
de verovering, die ten laatste volgde.
jDiefe (Subung bemirti oft ten Umlaut; 3. 50 möchtig, günfiig, »iel»
föltig, wehmüthig (aber: mutbig), woiïüftig (aber: luftig).
6. = ch in himmlifch, hemelsch; irbifih, aard^sch; bertiuifch, Ber-
lijnsch u. f. W.
®iefe ßnbung fte^t auc^ oft
a) ginter (ïigenuamen für ^Perfouen; 3. 23. §ometifch, SSoIfifch,
bie Äantifdje ^bilofcpb'C, de Kantiaansche wijsbegeerte u. f. W.
b) ginter 23erfcalftämmen, wo fte gewö^nlic^ ben 9Jebenbegriff teê
èerac^ilic^en l)at; 5. S.
mütrifdl, knorrig. argwöbnifch, wantrouwend,
jänfifcb, twistziek. wubletifch, woelziek,
fpöttifcb, spotachtig. wäblerifch, kieskeurig
neibifch, nijdig. malerifch, schilderachtig.
Sem. ®en SJebenbegriff be« Serachtlidien hot ifih immer, wenn e« hinter
t(3erfonennamen fiebt uub jugleich gotmen auf tich befteben. (€ieb unten.)
I) ïte unfhge ^at nur haidig, toenmalig unb voormalig.
') Sein öfterer Bejud), zijn herhaald beioek (het 2e, 3e, 4e enzi.