Boekgegevens
Titel: Deutsche Poesie für Gymnasien und Realschulen
Auteur: Schwippert, P.A.
Uitgave: Haag: Henri J. Stemberg, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8058
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201841
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Literatuur (fictie en non-fictie), Duits, Gedichten (teksten), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Deutsche Poesie für Gymnasien und Realschulen
Vorige scanScanned page
HENRI J. STEMBERG te 's Hage geeft uit:
P. A. SCHWIPPERT, Deutsche Syntax. Grammatisch-Stilistisches
Lehrbuch, für Gymnasien und ähnliche Lehranstalten, wie auch
für das Selbststudium..........
— Deutsche Prosa für Gymnasien und Reabchulen ....
LODEWIJK MULDER, Handleiding tot de kennis der algeiueene
Geschiedenis. Eer.^te deel. Oude Geschiedenis en Geschiedenis der
middeleeuwen. Aclïtste druk......
— Idem, 2e deel. Nieuwe Geschiedenis. Achtste druk.
— Handleiding tot de kennis der Vadorlandsche Geschiedenis. Tiende
druk . . . . - .........
— Eerste onderricht in de 'Vaderlandsche Geschiedenis. Derde druk.
A. J. AIEÜWENHUIS, Vragen ter beoefening der Vaderlandsche
Geschiedenis, vooral ten dienste van hen, die het Handboek van
L. MüLDEP gebtyiken. Tweede druk.......
— Vragen ter beoefening der Algemeene Geschiedenis, vooral ten
dienste van hen, die het Handboek van L. mulder pbruiken.
1«? stukje. Gude Geschiedenis en Geschiedenis der middeleeuwen.
— Tweede stukje. Nieuwe Gescliiedenis......
A. A. WIK3IAN, Schets der Algeni. Geschiedenis. Tweede druk .
J. A. VAN DIJK, Ncderland^che Spraakkunst. Derde druk .
— Beknopte Kederlandsche Spraakkunst Derde druk
J. H. VAN DALE, Woordenboek der Ned Taal. in linnen .
i)r. M. IIE YlUES en Dr. L. A- TE H INKEL, Woordenlijst voor
de spelling der Ned. taal. 'óe druk. lngena;ji'l / 1.35. Gebonden .
J. DE KËIJ8EH, Neerlands Letterkunde in de ii)»» eeuw.
liloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer Letterkunde. Met
portret van j. p uf keusku. 2 deelen.
Eik deel is afzonderlijk verkrygbaar en maakt op zich zelf een
geheel uit. — l^rijs van het deel Proza: in stukken f 6>J0; in
linnen band f 7.50: in prachtband......
Prijs van het deel Poesie: m stukken /* Ö.60; in linnen band
flrlb; in prachtband.........
(De exemplaren in prachtband behelzen de portretten van Mr.
j. VAN LKNNEi' en Mr. isaac ua costai.
Beide deelen, te samen genomen, kosten: in stukken f i3.— ;
in linnen f 14.50; in prachibanden.....
HAKBIJL'S Handelscorrespondentie. Verzainehng van koopman-i-
brieven ter vonaling m de Engelsche latl; gewijzigd dooi A. VAN
OT'IERLOO. vierde druk. ... . . . .
Engelsche Koopmans-Correspondentie. Vierde druk . . . .
Dr. G. J. MICHAELIS, Leerboek der Mecl.anira . . . .
Dr. J. KUTÜEUS, Giieksche Vormleer. Voor Gymnasien Gebonden
ƒ 3 50
» 4.90
1.90
1.90
1.90
OAO
0.50
0 50
OcO
'0.80
0.35
0.12
<>.50
1.70
ï 9.50
,) 9-
ö 18-
» 1.25
» 0.75
» 2.—
I. 4 -
Bibliotheek voor School en Volk, onder redactie van w. i>. woltehs.
N". 1. H. J. SCHIVIMEL. Een Zestiende-eeuwer. - N". 2.A.H. VAN DER
HOEVE. Trekken uit het weikehjk leven. - N". 3. MeVr. BOSBOÜM-
TOÜSSAINT. Ken Alkmaarder te Praag. - N". 4. H. J. SCHIMMEL,
Een bijzonder onderhoud. — N". 5. DE OUDE HEER SMITS, Een con-
certsluk. Een poppenkast vertooning enz.
Pnjs van eik deeltje f 0.30.
SNKM»ftß.Sl)Ul)K VAN H. C. A. TIUKMR.TK MJMEOKiN.