Boekgegevens
Titel: De rattenvanger van Hameln: sprookje voor kinderkoor
Auteur: Schim van der Loeff, H.P.; Milligen, S. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7988
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201832
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Kindergedichten (teksten), Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rattenvanger van Hameln: sprookje voor kinderkoor
Vorige scan Volgende scanScanned page
Geregistreerd te Groningen den 'U.^uUi^
(oho ZcP^f-^^-^, ysk /, -e^^^btad^ qA^
remooi^^ . Ontvangen voor regt f/.^
Ie Onp&nger, b,
Volgens een oud verhaal werd op den 26®'"" Augustus 1284 het
Hameln, dat reeds dagen lang geplaagd werd door eene tallooze.m^gte
ratten, van deze lastige bezoekers verlost door een' to6venaai)
die met zijn fluitspel en zijn lied hen naar buiten lokte naar ®"-riVier
de Weser, in welke zy hun graf vonden. T)e burgers der stad hadden
den Rattenvanger vooraf eene ruime belooning toegezegd, maar toen hij
hen van de plaag bevrijd had, weigerden zij hem de beloofde som uit
te betalen. Zij beweerden , dat hij met een veel kleiner bedrag tevreden
moest zijn, en toen hij er op bleef aandringen , dat zij hunne belofte
zouden nakomen, joegen zij hem zonder eenig loon do stad uit. De
straf op deze schending van het gegeven woord bleef niet uit. De
toovenaar begon , al henengaande, opnieuw zijne fluit te bespelen, en
lokte nu de kinderen van Hameln naar buiten. Alle meisjes en knapen ,
op ëén na, Gottfried gelieeten , werden medegesleept door zijn spel en
zijn' zang. Hij voerde hen naar den Koepelberg, die zich opende, en
zich achter den kinderstoet terstond weder sloot.
Dat dit Sprookje in den loop der tijden verschillende omwerkingen
onderging, spreekt van zelf. Uit deze kozen wij die, volgens welke
Gottfried , bijgestaan door den »getrouwen Eckart", den bekenden be-
schermer en helper der jeugd, zich den toegang verschaft tot het onder-
aardsch paleis van den Rattenvanger, en dezen doodt door hem eene
kruik voor de voeten te werpen, waarin de tranen der bedroefde ouders
door Eckart waren bijeengebracht. Met behulp van dezen kindervriend
gelukt het Gottfiied, alle kinderen te verlossen uit hun droevig verblijf
cn hen naar Hameln tot hunne ouders weder te brengen.