Boekgegevens
Titel: De rattenvanger van Hameln: sprookje voor kinderkoor
Auteur: Schim van der Loeff, H.P.; Milligen, S. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7988
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201832
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Kindergedichten (teksten), Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De rattenvanger van Hameln: sprookje voor kinderkoor
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van P. noordhoff te Groningen.
3)e Kattenvanqer van Hameln
SPROOKJE VOOR KINDERKOOR,
IN 3 AFDEELINGEN.
Woorden van Ds. H. P. SCHIM VAN DER LOEFF.
Muziek van S. VAN MILLIGEN.
Partituur zonder begeleiding: Prijs f 0,60.
Partituur met begeleiding: Prijs f 1,25.
BEOORDEELINGEN.
„Er komen zeer goede, echt kinderlijke gedeelten in voor, die, betrek-
kelijk eenvoudig muzikaal geillustreerd als ze zijn, ongetwijfeld met genoe-
gen zullen gezongen worden. Het werk is zoowel in klavieruittreksel als in
afzonderlijke zangpartijen verschenen." W. F. G. Nicolai.
{Caecilia)
^,Het komt ons, voor, dat de heer Van Miliigen over de uitvoering van
zijne zeer belangwekkende compositie tevreden kan zijn. Zij ging uitste-
kend; het koor kwam in den regel met opmerkelijke zekerheid de moeilijk-
heden te boven." {N. Gron. Ct.)
......„Bij het einde betuigde het publiek door een daverend applaudis-
sement zijne tevredenheid over het gehoorde. Onze beide stadgenooten, de
hh. H. P. Schim van der Loeff-en S. van MiUigen hebben inderdaad eer
van hun werk; het maakte een' uitstekenden indruk, en een openlijk woord
van lof en dank komt hun ten volle toe.
Vooral achten wij werken als het hier besprokene, die door hun frisch-
heid van inhoud en toon, en door hunï,eenvoud in vorm en bewerking,
de belangstelhng van de zingenden en hoorenden weten gaande te houden,
bijzonder geschikt voor het jaarlijksch examen van muziekscholen."
{Caecilia.) ^ . S. K. F.