Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
85 , Natuurlijke historie voor de jeugd,
Het aardsche gewoel vergetende: op een canapeekussen rust,
Waar hy dan zoo op zijn eigen over 't ondermaansche ligt te
mediteeren,
Met zijn oogen dicht, opdat hem geen distracties zouden geneeren.
Ja, woont hy soms by een boer in of gepensioneerden soldaat.
Of by een verloopen domenee op zwart zaad:
£n/ïn, in een huis waar geen canapee of easy-chair staat.
Geen nood: onze wijsgeerige maat
Weet dadelijk op alle dingen raad,
En contenteert zich des noods met op Domenees oude huisjas te liggen,
of op de warme plaat
Welke laatste hy dan ook zelden, voor dat die koud wordt, weêr verlaat
Zoo weet onze maat in de moeilijkste levensoogenblikken,
Zich met wijs overleg naar de omstandigheden te schikken.
Heeft het een kat naar zijn zin.
Dan neemt zijn gespin
Terstond een begin;
Maar gaat men hom plagen,
Dan zal hy juist niet byzonder klagen.
Ja, er zich veeltijds kalm onder gedragen:
Alleen zijn rug
^ Wordt dan zoo rond als een ronde brug.
Niemand denke daarom: »hy is maar een sul;**
Want als hy eens begint, is hy niet mak en dan wordt het wel Veis
•katjens-spul;"
Ook rekent men het onder do onvoorzichtigste zaken
Om een slapende kat wakker te maken.
Of een, die dol is, zonder handschoenen aan te raken.
Een kat zgn éénig gebrek
Bestaat, volgens Martinet, in een ongeneeslijkcn trek
Naar zoetemelk en naar spek;
Maar vooral in den haat, dien hy voedt
Tegen 't zwarte gebroed.
Daarom heeft te recht