Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 , Natuurlijke historie voor de jeugd,
Te recht betoont gy u, o lieve jeugd I geheel verbaasd en
In bewondering over zulk een zucht tot orde, gemultipliceerd met liefde
tot den naasten,
Waardoor dit edele dier zich boven zoo velen zijner natuurgenooten
onderscheidt
Let voorts nog, o kinderen I op de byzondere faciliteit
Waarmede een kat zich, als 't regent of er sneeuw in den tuin leit,
Enfin, als hy niet uit mag, zich in huis, met de geringste zaken,
B. V. een afgerafeld end touw, een bal, ja een gescheurde Staats-Gourant
weet te vermaken:
üf wel het gezelschap veramuseert met menige grap
(B. V. hoe knap krapt een kat de krullen van de trap,)
En een baas is ook in het spinnen,
(Voorheen zulk een geliefde occupatie by moeders van huisgezinnen)
Terwijl gy, o jeugd! schoon nog door St. Nicolaaszoo rijkelijk bedoeld.
Liever dan dat gy er op betamelijke wijze stilletjens meê speelt,
'let huis op stelten brengt, of aan mamaas boezelaar hangt en haar
benevens uw eigen verveelt.
Nog behoort onder de qualiteiten, die een kat verderen
Boven vele andure menschen en dieren.
Speciaal gelet te worden op zijn beschaafde manieren.
Waarom hy vooral wordt verestimeerd en hooggeschat.
Ja, dikwijls tot groot avancement geraakt, als b. v. de gelaarsde Kat*
Ook ruikt hy altijd vooraf ('t geen als byzonder aardig,
Ja, volgens Plinius en Richelieu, als hoogst merkwaardig
Te beschouwen is) of men visite te wachten heeft op 't salet;
Want dan maakt hy altijd vooruit zijn toilet.
Wascht zijn neus, zet zijn knevels op en kamt zijn hairen net.
En dat alles, eer nog Mevrouw haar huismuts af- en haar valsche krullen
heeft opgezet.
Maar, o jeugd! indien gy nu komt te vragen:
»Waarin schept eigentlijk een kat het meeste behagen?'*
Ik antwoord : dat schrandere dier zijn liefde en zijn lust
Is, als hy, heel gemakkelijk, en zich zijner waarde bewust.