Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
W "IWJII.J. -J.II.IPJ
81 , Natuurlijke historie voor de jeugd,
Als Piot Agoras zoo begon te redeneeren,
Dan was er geen eind aan, en je hadt niet moeten probeeren.
Om, zoo ais ik nu doe, hem te interrompeeren;
Maar nu hy dood is, raakt het hem niet aan zijn kouwe kleêren*
HET KALF.
Het kalf
Kent een natuurkundige maar half.
Daar er geen tijd is om het te bestudeeren.
Zoo gaauw is het uit de lange kleêren.
Intusschen weet men uit Plinius, dat dit dier
Gewoonljjk fia! zegt tegen een stier
En tegen een koe;
Moe /
En 't antwoord is dan gewoonlijk boef
't Geen in het Chinoesch zooveel wil zeggen als /wio do you dof
Voorts zeit hy oom tegen oen os,
In t Latijn genaamd bos.
Een koe mag men melken.
Maar een kalf zou er onder verwelken.
Ook kuiert hy zelden met zijn ouwen heer
Gearmd een stal of een weiland op en neêr.
Zoo als andere jongelieden,
Die aan hun voorzaat den arm op de wandeling bieden.
Van het kalf zijn lijf
Zijn ons 't meest bekend de karbonaden en de schijf,
Mitsgaders het nierstuk (waarmede, terwijl ik schrijf,
Eon keeshond wegloopt voor zijn tijdverdrijf).
En 't poulet,
Voor iemand, die op soep zijn hart heeft gezet.
Een 8l»(;hter houdt kalfsvleesch altijd op hoogen prijs,
Kn zegt (want hy is zoo eigenwijs)