Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
69 , Natuurlijke historie voor de jeugd,
Doch dit is juist het laken,
Waar ik een rok van voor de Natuurlijke Historie wil maken.
By voorbeeld, aangaande een dier zijn instinct 1
Waarom een ezel, die dood is, niet drinkt,
Of waarom, als 't je blieft, een hond dadelijk stil
Blijft staan, zoo dra hy niet langer loopen wil.
Waarom een haas, die in *t duin loopt, het land heeft aan eon jager,
En een runderhaas daar-en-tegen, of een gebraden speenvarken, aan oen
Voorts wil ik de jeugd attent maken op een beest zijn overleg: slager.
Want immers ging die mopshond te Kampen voor 't vuur uit den weg?
Op zijn volharding by zijn beroep:
Of zat niet Van Rijn soms dagen lang op een stoep 1
Op de naarstigheid van zoo menig dier,
By voorbeeld, zoo iemand als een mier:
Op de beesten hun eigendommelijkeu aart;
— Of waarom is een oud beest zoo bejaard ?
Eu een dood beest in den regel zoo bedaard ?
En met meer dergelijke belangrijke zaken
Zou ik wenschen hen bekend te maken,
Daarom geef ik nu dit boek
In uwe hand, en verzoek,
O jeugd en kinderen I
Dat niets u in 't leeren moge hinderen.
Ontbreekt voorts aan dezen of genen regel somwijlen een voet,
Anderen hebben er zoo veel te meer; dat 's door eikanderen goed.
DE LEEUW.
Een leeuw is eigentlijk iemand,
Die bang is voor niemand.
Zijne oogen en zijn neus
1) Een beroemde New-Poundlander, yoor ruim 25 jaren te Leyden «eer bekend.