Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kort öegrxp der Ronieinschr hminrxe
»'t Geen UEd.," herneemt RomuluH, »in allo geval
»Siamees I — of zijt gy mal,
»En is uw respect voor my, als stads-burgemeester, niemendal ? —
»Geen tweemalen hervatten zal.
»Sta dus maar even pal;
»Zoo wy nu al
»Het jachtroer in den grond verstonden,
»Hadt gy er al »hagels" gaauw uw lijk in gevondefl,
«Maar, by gebrek aan brood,
»Ik wil zeggen lood,
»Maak ik u, by deze, op mijn manier maar dood"
Hot eenig antwoord, dat Remus nu overschoot,
Was, volgens Niebuhr, »sakkerloot,
»Hoe afgedraaid snood!
»Nu ben ik, net als Semiramis en Poot,
»Insgelijks van myn leven ontbloot,
y>ln 's aardrijks scho----oot....
»Maar een ezel sto .. oo .. o oot...."
Ziedaar, zegt Niebuhr, wat in de geHchiedenis
Van dit merkwaardig antwoord voorhanden is.
En dit zijn nog maar de wittebroodsweken
Van een geschiedverhaal, dat de menschheid doet verbleeken,
Of 't moeten menschen zgn in de maan,
Of onmenschen, die geen hart in hun kalfsborst hoeren slaan.
Dit droevig sterfgeval
Is nog niemendal
By *t geen aanstonds volgen zal,
Waar Brutus namentlijk do onthoofde krullebollen
Van zijn ontslapen stamhouders voor zijn vadervoeten ziet rollen,
Daar hy aan hun kermen zich volstrekt niet stoort
En zich Oostindiesch doof houdt, ofschoon hy heel goed hoort;
Zoodanig heeft hy zijn gevoel van ouwen heer versmoord!
O! bloedrood beul en vader! wy kunnen u wel missen
In de Romeinsche en Algemeone geschiedenissen,