Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
60 Alt^d in contramine.
▼rouw Teel hebbende van een stekelvarken, den zuigeling ziek yan 't koek eten en al-
les in rep en roer. Zich informeerende, verneemt hy yan den koetsier de toedraeht
der zaak en wenscht zich zelven gelnk, dat z^n beyel niet stiptel^k is nitgevoerd.
EERSTE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.
DE heer van dadelpracht, een geretireerd Makelaar; sophie.
van dadelpracht.
O gezellige slaapkamoraad van mijn jeugdig buitenleven,
(Want dit is het tweede jaar, dat wy uit de stad zijn gebleven)
Overmorgen wordt het net een dag of drie
Dat ik vandaag u aan mijn hart druk, veelbeminde Sophie!
Prachtig pronkjuweel van de gehuwde schepping!
De schoonste klaprozen zijn gedoemd ter verlepping;
Doch gy zijt een Phoenix, Mevrouw,
(Die ik voor al de klaprozen niet geven zou.)
Altgd even jeugdig en bevallig en voor uw leeftijd nog zoo gaauw.
Met oogen, die als de gepolijste spiegels by de Romeinen,
Of de glimmende knoopen van een liefhebberyknecht, in 't donker
schijnen.
Ja, Cleopatra had Julius Caesar (van wege Vamour) in hare macht,
Doch UEd. heeft by voortduring tot slaaf en echtvriend den Heer Julius
Ach! zoo ik nog iets in 't leven mocht begeeren, Dadelpracht,
't Ware, u nogmaals voor de eerste reis te kunnen vorépouseeren.
Als ik u zie, zoo denk ik dat mijn huis op oen bloempot gelijkt,
Waar een prachtige roos van buitengemeene schoonheid in prijkt,
En, zoo ik de teugels van mijn verbeelding liet schieten.
Dan ware de tuinman reeds hier om u te begieten.
Wat geef ik met zoo'n lot uit de loterij om 's levens nieten I
Zoo'n schat voor iemand, als ik ben, min of meer oud,