Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 De kotfi)'veilinQ.
»Of word ik, gelijk Camilla, niet dood gestoken
»Door een broêr, met wien zy zoo even nog familiair had gesproken ?
»Waarom steek ik mijn getrouwde hand niet in 't vuur als Mucius Scevola,
»Of mijn zwaard in mijn eigen als Cato van Utica?
»Waarom....."
DADELPRACHT.
Lieve Euphemia, gy zijt buiten u zeiven,
Dus de Romeinsche geschiedenis d propos van een reisjen naar Naarden
Doch op wat wijze, verklaar my dit, overdierbaar liefi op te delven.
Bekwaamt gy kennis aan dien onzaligen particulieren brief?
MEVROUW.
Helaas I ik hoorde zonder te luisteren, terwijl zoo veel anderen luisteren
zonder te hooren.
Ik stond by geval achter ginds beschot of liever klooster, en zoo trof
die treurmaar mijn ooren,
En zag ik ten duidelijksten mijn onzalig en verlaten lot
Van achter dat klooster, of liever dat kloosterachtig beschot
Thans ga ik in de voorkamer een tapijtwerk borduren
En wederom ontrafelen in de nachtelijke uren,
Gelijk eertijds Ulysses of liever Penelopé,
Ofschoon man en gade eigenlijk één zijn en dicnsvolgens geen twee.
Enfin., ik zal miserabel zijn, dierbare schat 1
Tot dat UEd. terugkeert, zonder, als ik hoop, koü te hebben gevat.
DADELPRACHT.
Zooveel blijken van huwlijksliefde in de daad.
Stellen zelfs een Amsterdamsch koopman geheel buiten staat
Het afscheid van zijn gemalin verder te rekken.
Ik moet terstond van hier, of, met andere woorden, vertrekken.
Vaarwel..., nog eens.,., vaarwel I adieu, Euphemia I.... '
MEVROUW,
Helaas! mijn leed
Is onbeschrijfbaar..,, vaarwel f
DADELPRACHT.
Nogmaals adieu I — Andries, is alles gereed 7