Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
De koffij'VPihny,
63
KNECHT.
Mijnheer] mevrouw wenacht U te spreken.
DADELPRACHT.
Laat ons dan zonder complimenten het ijs dos afsoheids breken.
KNECHT, stil tegen mevrouw.
Mevrouw I zeg vooral niet dat ik u dien brief gaf.
MEVROUW, ter zijde.
Reken op de bescheidenheid eener vroaWy
Die u gewis zal beloonen voor uw vaardigheid en uw trouw.
De brief is veilig, wees daar zeker van, in mgn handen.
DADELPRACHT.
O Pronk- en puikjuweel der vereenigde Nederlanden,
Met uw corresponderende armeo en handen,
Hoe zijt gy nog zoo laat en negligé!
Deel my bet geheimzinnige van dit raadsel meè.
MEVROnW.
Helaas I
DADELPRACHT.
Helaas? wat beteekenen zulke interjecties,
En van uwe fraaie stem zulke melancolieke reflexies?
Ben ik niet dezelfde steeds, die eerst naar u vrijen en vervolgens u trou-
wen kwam
Dezelfde hier, gelijk vroeger te Voorschoten en vervolgens aan den Leyd-
Wat deert u toch, mijn beminde schat, en mijn duifjen? schen dam?
MEVROUW.
Helaas! een vrouw zonder haar huwlijksman is gelijk een volant zonder
De brief van Naarden kwam dezen morgen eerst aan; kuifjenl
Doch de slapolooHste nacht heeft hy my reeds doen ondergaan.
Benevens onderscheidene cauchemaren en droomen.
Die als molensteenen op het hart van uw gade zijn gekomen.
•Waarom," riep ik in mijn echtelijk verdriet.
»Ruk ik thandfl mijn hairen niet uit. of vordestnieer ik mjin nagels niet,