Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
iPH
52 De fcotfij-veiling»
Want zy kunnen lezen noch schrijven en vragen dus nooit naar een
boek,
Waar ik, als koetsier, de noodigo informatie in zoek;
Doch zy bezitten iets zeer remarquabels, genaamd instinct.
Hetwelk in die redelooze dieren meer dan de rede in UEd. en andere
menschen blinkt.
En zoo zeg ik, by voorbeeld, tot uw paarden, ik meen met mijn too-
men: rechts of links af:
En zy doen terstond het tegenovergestelde van 't geen ik niet hebben
wil, en dat op een draf.
DADELPRACHT.
Genoeg I hul uw hoofd thans in castoor, anders genaamd bever,
KOETSIER.
Om je de waarheid te zeggen, mijnheer, had ik liever een glaasjen
jenever.
Tegen de morgenlucht; doch altijd met UEd. verlof.
DADELPRACHT.
Heel goed! schuur thans UEd. piek, of volgends de Engelsche dictionnaire :
he off. (KOETSIER off.)
DADELPRACHT, alleen.
Mijn hart voel ik thans, gelijk een bloem in den dauw, door verscheiden
emoties begoten.
Nu het afscheid genaakt van de vrouw, door my gehuwd te Voorschoten,
Terwijl zy den volgenden morgen, reeds aan den Leydschen dam
My tracteerde aan 't ontbijt op mijn eersten getrouwden boterham.
Hoe zal ik mijn gevoel, anders g«i-oemd sentimenten, behendig genoeg
kunnen bedekken,
Om geen tranen op haar kinderloos gelaat of iets dergelijks te ver-
wekken 7
Enfin^ de man is heer van de schepping, wat de Eranschen noemen sinjeur;
Spelen wy derhalve thands de rol van een man en geenszins van een acteur«
Doch zy Tl adert.