Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
50 De koffij'veiling.
Is zijn ontzachelijke punctualiteit.
In plaats van zijn tijd te verkwisten of te verloopen,
Breekt hy zijn belangrijkste brieven onmiddelijk open;
Ofschoon hy niet altijd te voren weet voor gewis.
Welke van zijn brieven juist de belangrijkste is.
Daarom is ook Amsterdam altijd het puik der koopsteden geweest,
Gelijk men in de vaderlandsche historie van vreemde volken leest.
En zijn hun onze Amstel en ons Y
Geheel geen onbekende plaatsen, geloof dit vrij.
Doch laat ons, na deze nationale uitboezeming, eens lezen.
Wat wel de inhoud dezer missive zou wezen. —
— Welnu I inderdaad een koffij-veiling! op mijn woord,
Ik moet terstond naar gezegde veiling toe, enfin ik moet voort;
Terwijl ik, wanneer deze veiling is afgeloopen.
De aangekochte koffij natuurlijk voordeelig denk te verkoopen.
Ik schrijf een woord aan mijn compagnon en neem afscheid van mevrouw
Dadelpracht,
Die my, als van zelf spreekt, van avond te vergeefs t'huis verwacht.
Terwijl ons huwelijksbed, omkranst met mirten en populieren,
Van nacht in eenzaamheid bruiloft zal moeten vieren.
Hola JanI
KNECHT.
Mijnheer, het rgtuig is met koetsier en paarden voor de deur.
DADELPRACHT.
Gy zgt zeer gezwind, naar ik met genoegen bespeur.
Doch ik zou wel eens even den koetsier willen spreken.
En vervolgens van Mevrouw afscheid nemen; ofschoon zulks my 'thart
zal breken.
Roep daarom Andries hier zonder tijdverlies.
En pak vervolgens mgn chemin de fer, ook wel geheeten valies.
KNECHT.
Heel goed mijnheer.
{My roept den koetsier^