Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sic transit, 43
»En 'fc behoef my niet langer te kwellen om brood:
»Want de kinders zijn weg en je moeder is dood."
sic TRANSIT.
Want zonder eer ïan ilc wel leven.
Maar zonder kop leeft held Achillea niet.
Het Bidders-oproer
TrenrspeL
(DE generaal SPREEKT.)
Waarde schutters! voetvolk! ruiteryl veelgeachte armee!
Dit is hier eigenlijk een veldtocht te land, en geenszins ter zee.
Wy zijn hier als Maurits voor Nieuwpoort of als de Ruiter voor Londen,
Toen hy zijn weg, zonder Engelsch compas, naar Chattam had gevonden
En verscheidene schepen in de Medway door hem werden verbrand.
Waaraan de Albionezen nog altijd hebben het land.
Oy moet u daarom over 't zwemmen geenszins bekommeren,
Noch met een kurken toestel voor 't vluchten u beslommeren;
Zoo er geon kans meer ovor is voor de Republiek,
Schuurt dan, op mijn voorbeeld, maar onmiddelyk uw piek.
Want laatje vooral niet wijs maken, dat je iets zoudt hebben aan lauwer-
bladen:
Die mogen tot ornament van een schotel dienen, — maar, zoomin als met
pietercelie of saladen,
Kan men er zijn eigen of zijn hongerige stamhouders mee verzaden.
En al gebruik je ze met een kanonskogel, ze doen je geen goed in je maag;
Daar is b. v. de Slag van Waterloo, en die van Praag,
Zijn natuurgenoot: wel ik zou, om al de lauwerbladen van de waereld, niet
graag
By ongeluk of met opzet in een van beiden hebben willen sneuvelen,
Want dan zou ik er natuurlijk thands niet over kunnen keuvelen:
Ik word liever in een bataille by 't nageslacht