Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
y De boterham en de goudzoeker. 80
•r En in 't ruim der schuit nog eons stilletjens dacht
Aan de les in mijns Vaders post'scriptum gebracht:
»Hoe lieflijk de sexie u tegenlacht,
»Het schoonste product van het schoone geslacht,
»Zonder boterham, Janl is een weêrg4sche vracht.
»Je twee broêrtjens zijn dood. Nu dag Jan, goede nacht."
Doch toen ik nu reizende verder toog.
Toen viel al spoedig, op Schiermonnik-oog,
Mijn rechter zoo wel als mijn linker oog
Op een keurlig sieraad van een maagd, zoo fraai.
Met zoo'n Fransche toernour en zoo'n smaakvoUen draai
Zoo'n zwierigen zwaai,
Dat elk een zei: »0 Naj-
»adel 0 Syreenl
»0 Trojaansche Heieen I
»0 Penelopél gooi dat korpetjen toch heenl
»En baad ons, Melpomeen I
»Niet langer in treurspel en dolk en geween.
»Heb medelij toch met een blaauwe scheen,
»En leg ons wat zalf of wat kaarsvet op 't been,
1 »Of wind er wat Engelschen pleister om heens
»Ik ïnéen.
»Lieve Leen I
»STi? vous plait, permitteer.
»Dat ik over u thans fatsoenlijk verkeer,
»Dat ik vrij
»Over u, en dat gy,
»Van uw zij,
»Ook vrijt over my,
»En dat wy 'i
»Ons gelukkig bevinden in die vrijery,
»Tot ik ras u aanschouw
»Aan dees borst als mijn vrouw,
»En dat niets ons dan schei in de gandscho natuur
»Tot de leste minuut van ons levensuur.