Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
Barend de schutter.
— »'k Versta je perfekt; as je my niet verstaat,
wZoo zend me terstond maar een andre.
N

tOf hoort gy 't onverbasterd bloed
»Van mijn nooit verwonnen vaderen,
»Reeds toen ik u zag aan 't zingen geraakt,
»Thans niet borlend my kooken in do aderen?
»Of ziet ge, uitheemsche bloodaart! ginds
yNiet, bleek aan de avondkimmen,
»Van 't onvergeetbaar voorgeslacht
»De gewijde Chineesche schimmen?
»Zy roepen: »»Barend 1 jongelief!
»»Gedraag je, meneer, als een Schutter.
»»Laat geen vreemdeling toe waar 's Lands wiegjen eens stond
»»Of hy kaapt er 's Lands brood en 's Lands butter,'"'
De vyand had in 't interim
Volstrekt geen snuif genomen;
Doch zoodra het niezen hem beving,
Sprak de Schutter: »wel moog 't u bekomen!"
Dooh thands vervolgt hy: »'t voorgeslacht,
ȧeroemd als menschen van jaren,
»Zegt hier duidlijk : wie wiegjen of bakermat vr
»Dien ^ak je terstond by do hairen.
»Wat let me daarom, onverlaat!
Ȇ op de ziel te spelen,
»Zoo je op dit dierbaar plekjen grond
^Nog langer konfusie komt teelen?
»*k Ben toch volstrekt voor u niet bang,
»Mijnheer de garde champetter!
»Wat let my, mosjeu 1 dat ik terstond
»Hier op 't oorlogsveld u verpletter.