Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eerste brief van den schoolmeester. 121
---- f •
Het zg ge, op Messiaanschen trant,
De dichterlijke luite spant,
Of, onbesmet in toon en maat,
De kracht van *t rijmwoord gelden laat.
Hot zij ge op lager wieken drijft
En in poèetisch proza schrijft,
t Is al, o puik der puikpoëeten!
O dichter, als er weinig zijn I
't Is alles uitgezocht en fijn:
't Is snoeperij, *t is ambrozijn,
Die Goón op hun verjaardag eten:
*t Is nektar in een aardsch pokaal:
Ja, 't is verkleede hemeltaal.
Hoe hob ik schier in alle straten.
Mijn achtbaar hoofd half gek ge^cocht.
1) Messiaansche vaerzen werdeo, in mijn jengd, naar zekeren mgnheer Mes of Mesz,
die er een bol in -was, de zoodanige genoemd, die maar in schgn rgmeo, als ketent en
rekentf koestaart en ploegzwaard, grijzaard en nijlpaard. Een voorbeeld leveren de
volgende, «it een gedicht, op de promoti» van twee mgner vrienden vervaardigd:
Berst los, bezielt n, Messianen
By *t plengen van den eerew^n.
Verheft den roem van groote namea,
In 't onnavolgbaar kreopelrgm.
zy wyd en z\id de lof vernomen
Van... '8 onnavolgbre zonen,
Deea dag met eenwige eer omkranst:
En by den bladen klank der kelken
Xoog my, Apol, uw dichtvanr helpen:
Het was my nooit zoo nut als thands.
•...............
Ach l thands verdeelt zich beider loopbaan.
Want de oudste zal, als Proponent,
Fiks naar een Predikantsplaats doorslaan,
Ztjn teeder lief in d* arm geklemd:
En d* ander, die niet minder leep ia,
Brengt offers op 't altaar van Themis.