Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eerste brief van Mina. 113
Als men dorst zijn hartjen zetten
Op een heer met epauletten
En een krijgsblik vol ontzach,
Op een jong Oostinjevaarder,
Of zijn broêr, nog veel vermaarder.
Zeilende onder Hollands vlag,
Op eon dichter, vlug en olijk,
Altijd geestig, altijd vrolijk,
Jeugdigst op zijn ouden dag.
Met een rijmlarij vol zoetheid,
Met oen hart vol warmte en goedheid»
En zoo stemmig van gedrag!
Zoo gy thands mijn hart kost hooren
Bonzen: »*k zit hier in een toren,*'
Dacht gy, »waar een klok in staat,
Welke klok juist twalef slaat."
Zoo gy thands my kost zien bloozen,
O! gy dacht dan niet aan rozen
(Bloemengeur is my te laf);
Maar gy dacht dan aan de kreeft, en
Hoe dio zwart ziet als zy leeft, en
Rood ziet als zy zinkt in 't graf.
Toen ik, in de lange kleêren,
Nog naar school ging als een kind,
Zat reeds Amor m'in de veêren,
Werdt gy reeds door my bemind.
Toen ik naderhand uit naaien
Of somtijds uit manglen ging.
Deed UE my 't hoofd reeds draaien,
Veel geächte jongeling!
'k Heb naar u, op Amstels grachten^
Met mijn paerschen omslagdoek.
Dikwijls uren staan te wachten
Aan oen sluis of op een hoek.
Dikwijls vroeg uw trouwe Mina
Aan den jongen van Doctrina
GEDICHTEN T. O. SCHOOLMEESTER.