Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
De morgenstond.
Hier treft u het tuingereedschap wellicht en ziet gy over de heining de
vaart,
Voorheen met een volksschuit in zich, getrokken door een heer te paard;
Doch thands, nu de spoorweg in Europa de overhand heeft verkregen,
Verschijnt een trekschuit zeer zelden op onze groote wegen.
Aan deze zij der haag vindt gy echter mispelen, koolzaad, brambo^en,
Winterpeeren, jonge kropslaê, zuring en abrikozen,
Gekonfijte zuurkool, kievits-eieren, knapkersen, mitsgaders radijs,
Roomsche boonen, versehe artischokken (dagelijks verwacht uit Pargs)^
De geestigste ajuinen en al de produkten van een aardsch Paradijs,
Terwijl, heeft men er Italiaansche populieren,
Dezelve natuurlijk den hof nog meer vercieren,
ïn, gelijk een jong botanist terstond zal beseffen,
Derzelver kruin boven de lagere boomen verheffen.
Enfin, allerlei soort van keurige groenten en fruit
Kijkt blozend hier 't gebladerte uit,
Behalve leliën en witte rozen,
Die, gelijk van zelf spreekt, niet wel kunnen blozen.
Mijn hemel 1 wanneer men dit alles nu toch nagaat,
En by gelegenheid voor dag en dauw eens opstaat,
Is er dan *s morgens iets fraaiers te vinden dan de dageraad?
Iets, 200 veel vroeger dan 's avonds laat?
En toch iets, zelden of nooit zoo donker
Als de nacht is, niettegenstaande het stergeflonker 7
Voeg hierby nu de vroegpreêk en 't hanegekraai,
En dan is de morgenstond toch al byzonder fraai; —
Of, is er verder nog iets ter aanbeveling noodig,
Dan is dat iets voorzeker ten eenenmale overbodig.