Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 , Natuurlijke historie voor de jeugd,
»Wanneer zich zoo geheele gezinnen alleen op visch vergasten)
ïZijn eigentlyk onze twee grootste overlasten,
»Die 't ons zouden bakken, als wy er niet op pasten; —
»Maar dit laatste doen wy in den verboden tijd:
»Den genoeglijkste, dien men met zijn famielje slijt,
iWanneer een visch een leventje als een sultan leeft,
»En een hemel in *t water heeft,
»En, was dat niet gaauw gedaan
»Dan kon je al spoedig in den Oceaan
»Heel gemakkelijk over onze hoofden gaan;
»Want het is met ons louter amour en inclinatie,
»Net als met den Keizer van de Fransche natie." —
En ziedaar, waarom visch
Zoo dikwijls do bruigom is.
In 't algemeen kan men zeggen: zy houên
Allemaal heel veel van trouwen,
Net als jonge heeren en juffrouwen.
Zonder dat het hen, als deze zoo vaak, komt te rouwen.
»Maar om 't consent van de wederkeorige ouwe lui,
Zegt Benjamin Buffon, »geven zy den brui."
Ik meen zijn zoon George te Dijon.
»Daarom trouve t-on^
Zeit George, »onder den poisson
»Zoo zelden een liaison
fiPoUtique of uit speculation^
»Zoo weinig een mariage de raison.^
Er zwemt nooit geen tong langs den Briel,
Of hy neuriet; y>poisson dMvrii,"
^ Als of hy zeggen wou: »0 gcuzenziel,
»Heugt het je nog, hoe het Alva beviel,
»Toen jy hem zoo wakker den bril van zijn neus
»Wist weg te kapen? zeg, heugt het je nog, 0 Geus?" —
De Natuurlijke Geschiedenis
Erkent gemeenlijk twee soorten van visch,