Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
De jongens zeiden daarop weenende: //Gij hebt immers
dezen nacht zelf gezegd dat gij ons heden morgen wildet
slachten?" Maar de waard antwoordde: »0, gij dwaze
kinderen! ik heb u niet gemeend; maar ik heette mijne
twee varkentjes, omdat ik die in de stad gekocht heb,
al schertsend de twee knapen uit de stad. Onthoudt
dus in het vervolg dit spreekwoord:
tCf sUt^s V0OX ijbïe vttis u WAi^iem
^ttfi Ui d^en « hac^Un,''
XCII.
In eene dorpsherberg trad op zekeren avond een welge-
kleed reiziger binnen, en liet zich een paar boterhammenen
eene Jlesch besten wijn geven. Nauwelijks had hij echter
eene bete broods genuttigd, of hij begon jammerlijk
te klagen, hield zijn' zakdoek tegen de wang, en zeide
dat hij reeds veertien dagen door zware kiespijn gefolterd
werd. Alle boeren, die in het vertrek waren, hadden
medelijden met den armen man.
Na eene poos verscheen een kwakzalver, ging in
eenen hoek zitten en bestelde een glas brandewijn.
Toen hij hoorde wat den vreemden heer scheelde, zeide
hij: tdit kan ik terstond verhelpen." Hij haalde daarop
uit zijn kistje een klein, net gevouwen goudpapiertje,
maakte het open en zeide: tMijnheer! maak den top
van uw' vinger nat, doop dien dan in dit poeder en
raak daarmede uw tand aan."
De vreemdeling deed zulks en riep spoedig: »Welk
een wonder! al mijne pijn is als weggeveegd." Hij gaf