Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
Be lewomster van het slot zeide thans: ilk was die
vreemde bedelares, en wilde in dezen tijd, waarin het
armen menschen zoo moeielijh valt te leven, eene proef
nemen van uwe weldadigheid. De twee arme lieden, welke
hier staan, onthaalden mij zoo goed als zij konden;
zij zullen daarom ook thans hij mij eten, en ik zal hun
een jaargeld geven. Gij overigen echter, kunt die gaven
voor lief nemen, welke gij mij gegeven hebt, en die hier
op de schotels liggen. En dan moogt gij wel bedenken,
wat hier namaals het loon van uwe onbarmhartigheid
zal zijn."
00ais ntftt ^ux 0|! ödrb' ^ai^aa'un.
(^ftC men tn 'f eemi^ (fprn xaaoJxen.
LXXXIX.
LOON NAAR WERKEN.
Twee beerenleiders kwamen des avonds met een' dan-
senden beer in een dorp en overnachtten in eene herberg.
De kastelein, die juist zijn groot, vet varken verkocht
had, sloot den beer in het ledige varkenshok.
Des middernachts wilde een slecht mensch het zwijn
stelen. Van het voorgevallene onkundig, opende hij
stil de deur van het hok, ging binnen en greep in de
duisternis, in plaats van het vette varken, den beer.
De beer sprong vreeselijk brommende op, pakte met
zijne sterke pooten den dief en liet hem niet weder los.
De ongelukkige mensch schreeuwde jammerlijk van
schrik en pijn. Allen, die in de herberg waren, ont-
waakten en liepen naar de plaats, vanwaar het ge-
schreeuw kwam. De beerenleiders ontrukten nu den