Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
eu Aiteeft twet aS jïjue ktacftieu uaaz tïjöeftjice
goeöetew, SVoaat eiubeti^k komt 2)e öooö ew
jc^t; ^jdtoÄ, foft!" eii öe atuie meuöcfi. moet af
tïeti tijtóom, Z»ie uict joo^eef moeite vetwotveu
ió, ougeuolcH acfttctfatcu."
de gierigaard heeft bij zijn zorgen en streven,
geen vreugd van zijn geld, geen genot van zijn leven.
LXXXVII.
Freule geertrüida woonde in een prachtig kasteel
en was zeer irotsch op haren stand.
Eens kwam maria, de dochter van een' armen met-
selaar, bij haar, zeggende: //Mijn vader, die doodelijk
ziek is, laat u verzoeken bij hem te komen, want hij
heeft u iets belangrijks te zeggen."
Maar de freule antwoordde spottend: //Ja, het zal
ook wxl wat beteekenen, wat zulk een arm man mij
te zeggen heeft! Ga maar heen: ik heb in uwe ellen-
dige hut niets te doen."
Na eene poos kwam maria weder en riep bijna buiten
adem: //O, lieve freule! kom toch spoedig. Uwe over-
ledene moeder heeft, gedurende den oorlog, veel goud
en zilver door mijn' vader in een der muren van het kas-
\ teel laten metselen en hem onder eede doen beloven, die
plek aan niemand te wijzen dan aan u, als gij uw drie
cn twintigste jaar zoudt bereikt hebben. Thans ligt hij
op sterven en kan het niet langer verzwijgen,"
Ereule geertrüida haastte zich nu zooveel zij kon ;
doch toen zij het vertrek van den metselaar binnen-