Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
ßtßi VV>i/ ty po^^tfy ^itff ßij
yCeßaniiir. (^attr- ^(eijß (Wif ß(( Vtei/fiJ' vOiwiP
fiwn^fj cn$tfv ßpCtftj ^9"/
(m«f vfiniy ßitßtt; ch$>«v ^»(nffßty /itv) ßpcf
Wtli gij u voor 't bederf van booze menschen sparen,
Vermijd hen, en gij zult 't onschuldig hart bewaren.
LXXXY.
JOe JSolenaav en, etijm M»el.
Een molenaar en zijn zoon dreven een' ezel naar de
stad, om hem op de markt te verkoopen.
Een ruiter, die hen ontmoette, zeide tot hen: »Gij
zijt wel dwaas, dat gij den ezel zoo maar laat loopen, en
dat geen van n beide er op gaat zitten." En nu steeg
de zoon terstond op.
Weldra riep een voerman, wien zij voorbij reden:
//Schaamt gij u niet, lompe jongen! dat gij rijdt en uw
ouden vader te voet laat gaan?" De zoon sprong nu
ijlings af en liet zijn' vader op den ezel zitten.
Spoedig echter zeide eene boerin, die eene mand met
fruit droeg: //Dat is een onbarmhartig vader, die op
zijn gemak op den ezel blijft zitten en zijn' armen
jongen door het slijk laat waden." Nu ging de zoon
bij den vader op den ezel zitten,
//Ach, dat arme beest!" riep nu straks hierop een her-
der, die zijne schapen hoedde, //het moet bezwijken; gij
zijt ware dierenplagers!"
Hierop stegen beiden weder af, en de zoon zeide
verdrietig tot den vader: //Wat zullen wij nu toch