Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
2.
Terwijl de visscher filip uit het water haalde, was
valentijn verdronken. De menschen, die er op aan-
gekomen waren, zeiden tot den visscher: tDaar gij de
beide knapen niet kondet redden, waarom hebt gij dan uw
leven gewaagd om den jongsten te helpen? Gij hadt immers
den oudsten zonder groote moeite en gevaar uit het water
kunnen halen?"
Maar de visscher antwoordde:»De lichtzinnige valentijn ,
die verdronken is, heeft dikwijls mijn visschen en kreeften
gestólen en meermalen mijne netten beschadigd; doch de
goede riLiP heeft mij, toen ik door een gebroken been langen
tijd niets kon verdienen, bijna dagelijks iets te eten
gebracht en mij menigen stuiver geschonken. Ik achtte
het dus mijn plicht, zulk een' goeden knaap allereerst
te redden."
Klet StaaiJE laiartit gEflraft/SetgoEtjEtaorlit Moonö;
■©at faorbt fcgiEr eIReh öag in 't letjen on^ getoanb.
LXXXII.
nu jBiéiitrnE,
Andeies, EEn filinlj jongEling/ ging ttn^ mtt 6e-
Sulp ban 3ijn' floß 5EBr langsaam En boorsicgtig uit
ijE feEtft naat guijS, Lukas, eeu litgtainnige finaap/
üEfpottE gEm cn riEp: „IBillEn tatj ecn^ famEn
taEbtiEn? ^ft tacij om tien guïijcn/ ijat iß gatöct
loop ban gij."
®E blinbE ANDEIES antbiootbbE { „ giß ga bE biEb-
bEnfcgap aan/ mit^ iß Ecncn bieg mag ßiESEn/