Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
»Neem dus uit ieder kruis, dat u ooit treffen
sol, het dwarshout weg, dan zal het voor u geen
kruis meer zijn."
'f^^^even U g«« (a^f, ttittar («sf,
men in ^^ubi roïi iexnst
LXXYII.
Eene weduwe had in hare huishouding allerlei onge-
lukken, en haar vermogen verminderde jaarlijks. Nu
ging zij in het bosch naar een' ouden kluizenaar, ver-
haalde hem hare droevige omstandigheden en zeide:
«Het gaat in mijn huis niet zooals het behoort; weet
gij geen middel om dit kwaad te verhelpen?"
De kluizenaar, een verstandig grijsaard, beval haar
een weinig te wachten, bracht haar na eene poos een
klein verzegeld doosje, en zeide: «Dit doosje moet gij,
gedurende een geheel jaar, driemaal des daags en drie-
maal des avonds door keuken, kelder, stal en alle hoe-
ken van uw huis ronddragen: dan zal het wel beter
gaan; maar na verloop van een jaar moet gij mij het
doosje terugbrengen."
De goede vrouw stelde veel vertrouwen in het
doosje en droeg het vlijtig rond. Toen zij nu den vol-
genden dag in den kelder kwam, wilde de knecht juist
heimelijk eene kruik bier naar boven dragen. Toen zij
des avonds laat in de keuken trad, hadden de meideu
voor zich zelve een' eierkoek gebakken. Toen zij door
den stal ging, stonden de koeien diep in het vuil, en
de paarden hadden, in plaats van haver, slechts hooi,
en waren niet geroskamd. Zoo vond zij dagelijks het
eene of andere gebrek te verbeteren.