Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
gezonden, om den apotheker te betalen; doch ik heb
onderweg de beurs met al het geld verloren."
De heer sprak daarop heimelijk met den jager, die
hem vergezelde, haalde vervolgens eene beurs van roode
zijde uit den zak, door welke eenige nieuwe goudstuk-
ken schitterden, en vroeg: ;/Is dit mogelijk ook uwe
beurs?" — „O neen," antwoordde kobekt, //de mijne
was maar van grof garen, en er was ook geen goud in."
;/Dan zal het waarschijnlijk wel deze beurs zijn," zeide
de jager, en trok eene eenvoudige beurs uit zijn' zak.
;/Ach ja," riep eobekt verheugd, //die is het!"
Nu gaf de Jager de beurs, die hij gevonden had, aan
den knaap terug, en de aanzienlijke heer zeide: «Omdat
gij zoo eerlijk zijt, schenk ik u deze beurs met het goud
nog daarenboven."
Ie max^ciHtev(n^ ^duonf,
)0xH als een bettgb^ftam Êmb I^ei00ni>*
3.
Steven, een jongen uit het naburige dorp, hoorde
deze gebeurtenis verhalen. Zoodra nu de aanzienlijke
heer weder op de jacht was, ging steven onder eenen
denneboom in het bosch zitten , weende en riep luidkeels:
;/0, mijne geldbeurs! o , mijne geldbeurs! ik heb mijne
geldbeurs verloren!"
Op dit geschreeuw kwam de heer bij hem, toonde
hem eene volle geldbeurs en vroeg: //Is dit de beurs,
die gij verloren hebt?" — »Ja!" riep steven, en greep
er met beide handen naar.
Maar de jager, die naast den heer stond, zeide met
een forsche stem: »Onbeschaamde deugniet! durft gij
het wagen uwen vorst te bedriegen! Wacht, ik zal u