Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
(îtocn gij ccnip ganbecben fcgi-Eben bet Bcïaopen
gab/ ftrcEö gij fiEcouta bat gij gEt gorologie niEt
gEnomEn gab tn tailbe CEEbjS înEber tEtuoSEEten;
maat jijn oEtaEtEn hiaatfcgutabE gEm noa ttn^/ gg
lui^tEtbE baarnaat en bEtboIgbE 3gnEn taE0.
JipoEbi0 cing bE maan nnbct/ en get tactb SEEr
bonftEt. ^t jtaEtbEr betbtaaalbe in Esn moEra^/
maat bEteifite EinbElgS tatg eeue goagtE. ©aar ging
gg bEtmoEib ïiggEn En biEl hiElbra in EEn' biEpEn
flaap. — JiBEt gEt aanbtEftEn ban ben bag ontiuaafite
gg baar Esn aftEltg gefira^/ En taEn gg 3gnE oogEn
opftaEg/ bErftgrifttE gg. I^g lag anbEr EEne galg
En 3ag liubEn 3gn gaafb gEt Igft ban EEn' man gan-
gen/ biaatam EEne menigte raben firaéfenb geen
En bieber blagsn. ï|Et hia^ nu/ al^of eeue flem in
3gn binnenfiE 3eihe: „Sic/ bat 3au EinbelgS ooft
uta lat getaarbEn 3gn/ al;^ gg besen nacgt Begonnen
taaart met ftelen." I^g ft'nielbe baarop eu Bab:
» CKj leert ons, goeddoend God! op onderscheiden wijzen ;
Laat mij, zoolang ik leef, U door mijn daden prijzen."
LXXIV.
Eobeht, het zoontje van een' armen kolenbrander,
zat in het boseh onder eenen boom, en was zeer be-
droefd. Een aanzienlijk heer, in het groen gekleed en
met eene ster op de borst, jaagde juist in het boseh,
kwam voorbij de plaats, waar eobekt zat, en vroegi
//Waarom weent gq, kleine man?"
//Ach!" antwoordde eobeiit, //mijne moeder is lang
ziek geweest, en nu heeft mijn vader mij naar de stad
4
*