Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
u ten eten genoodigd werd, had ik mijn middagmaal
reeds in den zak; en nu zou ik zeker uitgelachen
zijn, indien, bij het omkeeren van mijnen zak, rogge-
brood en een stuk worst voor den dag waren gekomen."
De overste zeide daarop zeer aangedaan: »Gij zijt
een braaf zoon. Opdat gij echter uwe ouders te gemak-
kelijker zoudt kunnen ondersteunen, zult gij voortaan
dagelijks bij mij eten." Hij bracht hem vervolgens in
de eetzaal, en gaf hem in tegenwoordigheid der genoo-
digde oiïïciers, als een bewijs zijner hoogachting, de
gouden snuifdoos tot een geschenk.
)te mlttf en eert of attrb^
aUex i'tepe en at^ünij waarb*
LXXni.
Het zilveren Zakhorologie,
Eknestus, ten flcm rcistaer/ BÏCEf Eenip iw Een'
molEn otjernacBtEn. Cens Banft in be fiEnEbEn&aniEt
taa^ Sjjne (laapfleöB. ^tf mibbEcnatgtl hiErfa gft
taafifiet En goorbE naai^t steg aan bEn muur iet^ tie?
üten. J^n 530 conb tn ontbeSte 6ö bEn manEfcgijn
een jtlbErEn 3afigDrolo0iE.
SrEE0 nu graotrn lu^t/ om bit Sijrol00tE hiES
te nemen en ban boor gEt öEnfter te ontblutgten. ^gn
0BtaEten seibe gem taElt „a5g jult niet flelen"; maat
bc jutgt/ om get fraaie gotolo0te te Besitten/taerb
fteebiSiflerfier. oBu fpron0 gg een^filap^ op En filom
uit gEt benfler/ om be geüiOE bersoEfting te ont#
blutgten.