Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
cf ßCuMVV." (UU (iH^V\3«c»Sïtf' "ïif' (mvóSar
jPimW^tfniU; „Q^ß "»«nß VVi£/ "ïnP >«»-
PAAET ONSCHULD MET ZACHTMOEDIGHEID,
DAN WORDT U REIN GENOT BEREID.
LXXII.
Djc 00ub£n Äwuifböasr»
Een overste liet aan de oflSeiers, die bij hem aten,
over tafel eene nieuwe, fraaie, gouden snuifdoos zien.
Na eene poos wilde hij een snuifje nemen, voelde in
alle zakken en zeide verlegen; «Waar is mijne doos?
Eilieve, mijne beeren! voelt eens in uwe zakken, of
iemand die ook in vergissing bij zich heeft gestoken."
Allen stonden terstond op en keerden zelfs hunne zak-
ken om, zonder dat de doos te voorschijn kwam. Slechts
de vaandrig bleef zichtbaar verlegen zitten en zeide: ,/Ik
keer myne zakken niet om; maar mijn woord van eer,
dat ik de doos niet heb, moet voldoende zijn." De
andere officiers echter schudd'en het hoofd en elk hunner
hield den vaandrig verdacht van zich de doos te hebben
toegeëigend.
Op den volgenden dag liet de overste den vaandrig
roepen en zeide: //De doos is gevonden: in mijnen
zak was een naad losgegaan, en de doos tusschen de
voering gevallen. Maar zeg mij toch eens, waarom gij
uwe zakken niet wildet omkeeren, daar toch alle ove-
rigen dit deden?"
De vaandrig antwoordde: »/U alleen, heer overste!
wil ik dit in vertrouwen zeggen. Mijne ouders zijn
zeer arm; ik geef hun dus de helft mijner soldij en eet
daarom des middags geene warme spijs. Toen ik bij
Eentc Honderdtal. g