Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
LXVIII.
Een landman had zeven zonen, die dikwijls met
elkander oneens waren en dan door twisten en kij ven hun
werk verzuimden. Eenige slechte menschen dachten zich
van deze oneenigheid te bedienen, en de zonen, als de
vader gestorven zou zijn, van hun erfdeel te berooven.
Eens nu liet de vader zijne zonen bij zich komen, gaf
hun zeven staven, die vast saamgesnoerd waren, en
zeide: //Hij, die dezen bundel staven kan breken, zal
honderd gulden van mij ontvangen." De eene spande
nu na den andere al zijne krachten in; doch eindelijk
moest elk hunner zeggen: «Dit is volstrekt onmogelijk!"
/,En evenwel," zeide de vader //is niets gemakkelijker."
Hij maakte daarop den bundel los en brak, zonder
veel moeite, den eenen staaf na den anderen;
//Ja," riepen toen de zonen, //op deze wijze is het
zeker gemakkelijk die staven te breken: dat kan zelfs
een kleine jongen wel."
Maar de vader antwoordde: »Gelijk het met deze
staven gelegen is, gaat het ook met nl Zoolang gij
eendrachtig leeft, zal het u welgaan en niemand zal u
van uwe bezittingen berooven. Wordt echter de baud
der eendracht, die u samen moet binden, verbroken, dan
zal het u gaan als de staven, die hier gebroken op den
grond liggen."
Het Bui^/ ötaar ttaEettrarljt gEer^tgt/ üErcaat;
J©aar EEnöratgt taaont/ fitocit balö tn fiaatt