Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
vischje. In het vervolg, als ik weder hengel, zal
ik mij van een ijzeren vischhoek bedienen; want het
is dwaasheid, veel ie wagen waar men slechts weinig
winnen kan."
Van dezen tijd aj werd dit tot een spreekwoord,
dat men op alle hooge spelen, inzonderheid echter
op de loterij kan toepassen:
„Mtt CEn' ooubEn goEït te hilfcgen/
53i3Er bEH hijfcgEC 't faparbEEl mi^'fEii."
LXVI.
M iiiai!)Msiii.iiJii!ro
Een koning had een' schatmeester, die eerst herders-
knaap geweest was, maar door zijne bekwaamheid tot
dien belangrijken post was opgeklommen. Deze schat-
meester werd bij den vorst beschuldigd, dat hij den
koninklijken schat bestal, en de geroofde gelden en
kostbaarheden in een daartoe ingericht vertrek, met
eene ijzeren deur, bewaardea
De koning begaf zich naar z^n' schatmeester, bezag
zijn paleis, kwam bij de ijzeren deur en beval hem,
die te openen. Maar hoe verwonderd stond de vorst,
toen hij binnentrad; want hij zag niets dan vier witte
muren, eene veldtafel en eenen stoel met een strooien
mat. Op de tafel lag eene herdersfluit, benevens een
staf en eene herderstasch. Door het venster zag men
groene weiden en boschrijke bergen.
Thans zeide de schatmeester tot den vorst; »In
myne jeugd hoedde ik de schapen, en gij, o Koning!
naamt mij aan uw hof. Hier in dit vertrek, bracht
ik nu dagelijks een uur door, herinnerde mij met