Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
Verscheidene spijzen werden opgezet, en eindelijk een
groote overdekte schotel, waarin men vermoedde dat de
lekkere en dure visch zijn zou. Doch toen men het
deksel oplichtte, zag men dat in den schotel geene vis-
schen, maar wel eenige goudstukken lagen.
De koopman zeide nu tot zijne gasten: ,/Mijn vrien-
den! de visch waarop ik u meende te onthalen, is dit
jaar driemaal duurder dan ik dacht. Nu viel mij in,
dat in het dorp een daglooner ziek ligt en met zijne
kinderen gebrek moet lijden. Van hetgeen dit gerecht
zou kosten, kunnen de arme lieden eenige maanden
leven. Begeert gij, mijne beeren! den beloofden zee-
visch te eten, dan zal ik dien terstond laten halen, en
hij zal spoedig gekookt worden. Maar wilt gij liever
dit geld aan den armen man overlaten, dan zal ik u
op smakelijken, hoewel minder duren, visch onthalen.
Alle gasten stemden met dit laatste voorstel in, en
ieder voegde er nog eenig geld bij; en op deze wijze
werd het behoeftige huisgezin voor een' geruimen tijd
geholpen.
l(sU<\) tttttt Itkkevnx] ^«n gefb,
bs ttöob »tv' broeber kwdi.
LXIII.
HET GEBROKEN HOEFIJZER.
Een landman ging met zijnen zoon thomas op reis.
//Zie," zeide de vader onderweg, /»daar ligt een
gebroken hoefyzer; raap het op en steek het in den
zak.^' Maar thomas antwoordde: «Och! het is der
moeite niet waardig, dat ik daarom buk." De vader.