Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
//Begin toch op uw' ouden dag geene processen meer:
gij kunt immers met zulk eene dwaasheid volstrekt
niets winnen?" Maar hij werd toornig, sloeg met de
■vuist op de tafel en schreeuwde: //Ik geef u mijn
woord, dat ik het zoover zal brengen, dat mijn buur-
man niet meer in mijnen tuin zal zien."
Hij begon ook het rechtsgeding, doch verloor het en
moest alle kosten betalen. Daar hij nu door zijn ge-
stadig procedeeren vele schulden had gemaakt en niet
betalen kon, zoo verkocht men zijne hofstede.
Michiel, de zoon van een' rijken boer, kocht de hof-
stede, en nu bespott'en eenige buren van dee meksch,
zeggende: //Gij hebt thans verkregen wat gij wenschtet:
de buurman ziet thans niet meer in uwen hof, maar in
dien van michiel."
Gij waant door 't pleitgeding den rechten weg te leiezen ;
Doch tuit, na veel verdriets, èn geld èn goed verliezen.
LVIII.
De zonderlinge Muur.
^c fietaancr^ faan mic ccnsaam BcIcgciiE gofilebE
taaren in sefiëren oorlog ten^ in grooten ang«Jt.
^nsanbergetti taa^ tón nacgt boor gen seer bttz^t"
lijft. ^E btjanb naberbe be jltEEft/ taaar 30 taoom
öeh; be lutgt taa^/ ban giEt/ ban baar / boor btn
firanb coob al^ filoEb; niEn jjoorbE gEiuelbig ftgte«
ten. ^E goEbE lïEbEn fatEE^bEn Elft oogEnfilift/ bat
33 uitgtplunbErb cn uit fiui^ en gof gtjaagb 3oubEn
inorbEn/ en hiatEn soobEEl te niEEr fiEangjit/ baar
gEt taintEt cn ftgEtp ftoub taa^/ En gEbig ftormbE.
<©ubcn cn jongen filEbcn ben ganftgen nacgt in
gEt bcrttEft 6g Elftanber cn fiabcn aangoubenb. ^c