Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
dit onvoorzicJdig en oiiverstaiidig; is hij integendeel
ongelukkig, dan zou het zeer wreed zijn. Maar dit
zij zooals het wil, — de wraak is buitendien altijd
boos en onchristelijk."
Wtttït u niet/ maar tail faerseben/
't ecn plitöt ban 't rgri^ftijfe Icbcn»
LYI.
DB ZAK VOL AARDE.
Ccui tijk ew aaujieufi^lc luaw ^etoo^de eeue atwe
weöuwe öooj; eew owtecfttvaatöi^ tecftiógeöi«^ vau.
ftateti akkez, öie» ji^ ftewt wiet ftaö wiïïeu vet-
jtoopew f out Jtjtt' tuiu ()aattue2e te vetgtooteu.
Eoett fiij uu eeti' vofgewöeu öa^ op öew akket
waiiöcfSe, fcwaiM öe atvue weöuwe wet eew'
•feöiget» Icotetijafc ■fii^ ftewi eu jeiöe weeweMÖe:
■6ii) u, vet^uH. mij vau luiju vaSetfiJk
ez^dee^ iCecHtd jooveef aat'de iweSe te Memeii
afs öeje jak Icati ^eyatteii." (De tijke aut-
wootööe: ,,(2)it öwaje vetjoelc wif tfc u weftoe-
êtaaii."
(^e weöuwc vuföe öaa«op öew jafc met
aatöe ew éptak: '^efi ik tic^ eeu vet-
joefc; wee» joo ^oeö, eu fiefp mi^ öejeu jalc op
Mtijwe icfiouöeïew te itewieM."