Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Robert betuigde wel hoog en duur, dat hij de steenen
niet weggenomen had, maar de juwelier geloofde hem niet,
strafte hem streng, zeide dat hij nog erger verdiend had ,
en joeg hem weg.
Op den volgenden dag miste de juwelier weder een'
steen en vond hem in hetzelfde gat. Nu lette hij zorg-
vuldig op, wie toch de dief mocht wezen, die de
edelgesteenten in het gat verborg; en ziet, daar vloog
een ekster, die door den leerling opgevoed en tam
gemaakt was, op de werktafel, nam een' steen in den
bek en bracht hem naar het gat in den muur.
Het speet den juwelier, thans zeer dat hij den armen
onschuldigen jongen zoo onrechtvaardig had behandeld.
Hij zocht hem op, herstelde hem in zijne eer, nam
hem weder bij zich en poogde hem den geleden hoon en
smart zooveel mogelijk te vergoeden.
■ßoöje ÖM|'t, öew meuicß ouwaaïö,
(X)ie öe oti6cftufö feeb eu duiatteu €aatt.
LIV.
DE KEISTEENTJES.
Hendrik, be Snetgt ban een' boerman/ gab sitg
boot get onmatig brinften ban jenebcr eene stnare
Steftte op ben gal^ gegaalb. ^e boftter seïbe tot gem:
0Ö fict jcncberbrinfien niet tailt laten / ban
moetgg flerben; biantgeti^ bergift boor ben men^cg."
ÜSaat be siefie anttaoorbbe: „^at i&an i6 niet: ïk
fien bit rceb^ te beel getaoon: bit fïe^tgje /" bat gg
gem teben^ toonbe/ „moet ift bagelgft^ uitbrinfien."
55e genee^geer gernam: „5111^ bit 500 ban moet
iït tratgten een anber mibbel uit te benJ^en. €n nu
firacgt gg gem ben boïgcnben bag een safije bol
Steine/ sinbelfifie ifeeifieentje^/ seggenbe» „ Tl^crp