Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
2.
De arme man zou ihans hij de paarlen, die zeer
kostbaar waren, verhongerd zijn; maar hij bad vurig
tot God, en nu verscheen er plotseling een moor,
op een' kemel zittende. Hij had het zakje verlo-
ren, gaf nu den hcdfverhongerden mensch brood en
verkwikkende vruchten en nam hem mede op zijn'
kemel. ."Zie," zeide de moor, »hoe wonderbaar
God aUes schikt. Ik hield het voor een groot onge-
luk dat ik mijne paarlen verloren had; en dit was
echter inderdaad een groot geluk. God liet dit
toe, opdat ik weder terug kwame en zoo tevens
uw leven redde."
©Ertrautn op a^nij in nnoti en leeh:
M filijft tec utact gulp sercch.
LUI.
'^"ixi^esimUn*
Een juwelier moest voor eene ryke dame een prachtig
versiersel maken, en tot dat einde gaf zij hem verschei-
dene kostbare edelgesteenten. Robeet, zijn leerling,
vermaakte zich zeer in het beschouwen van deze helder
schitterende steenen van allerlei kleur, en kon zijne
oogen er bijna niet van afwenden.
Op eens miste de juwelier twee der fraaiste steenen.
Terstond hield hij zijn' leerling verdacht en onderzocht
in diens slaapkamer alles nauwkeurig. Hier vond hij
nu de edelgesteenten in een gat in den muur boven eene
oude kast.