Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
hij dood was. De beer berook zynen mond, zijn' neus
en zijne ooren, en draafde — dewijl de beeren niets,
dat dood is, aanraken — weder verder.
Huibert kwam nu uit den boom en zeide schertsend tot
pieter: //Eilieve! verhaal mij toch, wat de beer u in het
oor fluisterde." Pieter antwoordde: „Hij heeft tot mij
gezegd, dat wij in het vervolg de huid van den beer niet
moeten verkoopen, voor dat wij den beer zeiven hebben."
cfLekeii wiet te vec( op 't goeö,
(X)at ^ij Mog otttvau^eu luoet:
'^eeiti^'di vait ■fi.et uit Ö6 ^tó,
Cu öaw 14 uw reelcwiw^ mi».
XLIX.
Hans , een leusenacgtige ftnaap / goebhe niet bet
ban een groot Bo^cg eene fiuötiB fcgapen. Cen^ riep
80 luiti/ om 3icg ten 60? te ban anberen Boo^aarbiB
te berina&en: „€en taolf! een taolf!"
fioeren fitaamen tcrflonb in meniote/ met Bijlen
en ftnuppel^ gebjapenb/ uit gct naBurijje borp geloot
pen en biilben ben taolf boobflaan. ^aar et etgter
geen taolf te sien taaö/ gingen 30 taebet naar gui^ /
en hans lacgte gen gEimelgfi uit.
4ï>p ben bolgenben bag fcgreeutabe hans taeber:
„^e taolf! be taolf!" en nu berftgenen be fioeren
anbermaal/ maar niet 500 talrgS al^ ben borigen
bag; botg ooft beje fcgubb'en gunne goofben en
gingen bcrbjietig naar guijJ.
<0p ben berben bag berftgeen etgter be taolf tae*
senlgfe/ en nu fcgreeutabe hans jammerlijft: „ï^clpt
gelp! be taolf 1 be taolf!" ^ocg geen enSele Boer
ütaam gem tgan|[ te gulp.